Täbybanan

TUNNELBANESYSTEM 2MälarhöjdenFruängenFruängsbananRopstensbananBotkyrkabanan


Östermalmstorg är utgångspunkten, där det andra tunnelbanesystemet – norröver, delar upp sig mot mot Ropsten och Mörby centrum. Den första etappen på Täbybanan invigdes 30 september 1973.
Täbybanan
Norra och nordöstra sektorns tunnelbanor
Källa: Tunnelbaneplan 1965

Planerna var – som sig bör, återigen storstorstilade. Det första stationerna blev Stadion och Tekniska högskolan, då med arbetsnamnet Engelbrekt.

Någon gång under planeringen av den norra grenen, förändrades stationernas utformning radikalt. Det ursprungliga 145 meter långa plattformarna, som varit standard för 8-vagnståg, ändrades nu till 180 meter. Nu skulle det vara möjligt att trafikera med 10- vagnarståg. Stadions plattform blev dock 145 meter, emedan Tekniska högskolans och norröver liggande stationers plattformar blev 180 meter. Samma stationslängder som också skulle komma att gälla för det tredje tunnelbanesystemet. Från början var det flesta 180-meters plattformar det sista 35 meterna avstängda, i det fall ingen uppgång var planerad eller ännu byggd. Dessa avstängningar har i stort sett idag byggts bort. Trots att man fortsatt endast kör med 8-vagnars tåg.

Anledningen till ”trendbrottet” var till stor del en konsekvens av att om både den norra sektorn och den nordöstra sektorn skulle byggas i sin tänkta bortre slutpunkter (Hägernäs respektive Bogesund), så fanns det inte kapacitet nog i förgreningsstationen Östermalmstorgs (oavsett två eller tre plattformar) för båda banorna. Planen var då att senare undersöka ett läge att leda in den norra grenen till stadens centrum någon stans mellan Tekniska högskolan och Stadion. Miljonprogrammet planerade dessutom många nya bostadsprojekt långt ut i den norra sektorn, bland annat Arninge och Össebystaden. 180 meters plattformar byggdes för övrigt också på samtliga stationer på det tredje tunnelbanesystemet.

Nästa förlängning blev till Universitetet. Trafikeringen kom gång 12 januari 1975. Nu blev stationssträckorna betydligt längre än tidigare. Tunneln mellan Tekniska Högskolan och Universitetet blev c:a 2,5 km och tunneln mellan Universitetet och Bergshamra blev c:a 2,3 km. Detta att ställas mot tidigare ”normala” tunnelavstånd mellan stationer på någon km som mest. Det fanns en diskussion under planeringsstadiet att anlägga en station halvvägs mellan Tekniska Högskolan och Universitetet, Albano. Men det realiserades aldrig.


… bilder