Hässelbybanan

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnEnskede och ÖrbyFarstaHagsätraBagarmossenLövstaBrommaÄngbySammanbindningsbanan

Hässelbybanan

Vällingbybanans linjesträckning genom innerstaden 1956
Källa: Spårvägsmuseet


Sträckan från Kungsgatan (Hötorget) till Vällingby (linje 11) blev den tredje invigda tunnelbanelinjen, den 26 oktober 1952.

Vällingby
Linjesträckningen byggde på den befintliga Ängbybanans spår mellan Thorildsplan och Islandstorget, och därtill nybyggda spår- och stationsanläggningar under Kungsholmen och Norrmalm samt från Islandstorget – med en tunnel till Blackeberg, till Vällingby. Banans historiskt planeringsmässiga namn var Hässelbybanan. Nu, i det fortsatta tunnelbaneutbyggnaden var det nu istället namnet Västra tunnelbanan som gällde. Tunnelbanan till Vällingby blev bland annat en konsekvens av det myntade uttrycket ABC-staden, som uppfördes i Vällingby 1954 och Farsta 1960.

Hässelbybanan

Prins Bertil klipper invigningsbandet vid Odenplan
Foto, Sture Rydman: Stockholmskällan
(Fotonummer SSMSvD039158)

I Vällingby vände tågen ursprungligen vid en provisorisk station strax söder om nuvarande stationsläge, intill den den nya tunnelvagnsdepån och verkstaden (Spånghallen/Råckstahallen, senare Vällingbydepån) som byggdes samtidigt som banan. Den permanenta stationen togs i bruk den 6 april 1954, ett halvår innan Vällingby centrum invigdes. Avståndet från Vällingby till station Slussen var 16 kilometer.

Linjen genom staden var ett viktigt planeringsinslag i den Norrmalmsreglering som antogs 1945. Mellanstationer planerades vid Fridhemsplan, S:t Eriksplan, Odenplan, Rådmansgatan och Kungsgatan (Hötorget). Tunneln och dess spår, skulle kopplas ihop vid Thorildsplan med den befintliga Ängbybanan, som nu blev en del av den planerade nya tunnelbanelinjen mot Vällingby. Ursprungligen det även planerat att Nockebybanan skulle byggas om för tunnelbanedrift, vilket senare inte realiserades. På Stockholmskällan finns en intressant film om tunnelbanebygget att se.


Spårvägsanslutning
Vid Thorildsplan, anslöts tillfälligt (1952-1957) tunnelbanan till spårvägsnätet.. Anslutningen – som var signalreglerad från Alvik ställverk, möjliggjorde fordonstransporter (spårvagnar och verkfordon) till och från Hammarbyhallen, så att dessa kunde nå det västra tunnelbanenätet och Nockebybanan/Brommahallen. När sammanbindningsbanan blev klar 1957, togs anslutningen bort.

Hässelbybanan

Hässelbybanans tillfällig anslutning till spårvägsnätet
Källa: ekeving.se

Hässelbybanan

Fridhemsplan 1952, strax före trafikstart
Foto, John Kjellström: Stockholmskällan
(Fotonummer SvD 35104)

Hässelbybanan

Odenplan 1952
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2017-A5611)

Hässelbybanan

Råcksta 1952, provtåg strax före trafikstart
Foto, John Kjellström: Stockholmskällan
(Fotonummer SvD 35164)


Hässelbybanan
Tunnelpåslaget vid Islandstorget
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2017-A3412)

Hässelbybanan

Blackeberg under uppbyggnad
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2017-A4617)

Hässelbybanan

Tunneltåg på Råckstaviadukten
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2031-D2775)


Hässelbybanan
Vällingby provisorisk station
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (22-243)

Hässelbybanan

Vällingby provisorisk station
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (22-80)

Hässelbybanan

Flygfoto Vällingby Centrum
Foto, Oscar Bladh: Digitala Stadsmuseet
(Bildnummer Fa 49577)


Hässelby strand
Utbyggnaden norröver från Vällingby till en provisorisk station vid Hässelby gård öppnades den 1 november 1956. En månad senare upphörde persontrafiken på Spånga–Lövsta järnväg. Den sista linjesträckningen till slutstationen Hässelby strand invigdes den 18 november 1958, dagarna före slopades det provisorisk stationsläget i Hässelby gård. Invigningen var övrigt samma dag som också förlängningarna mellan Hökarängen och Farsta (provisorisk station) samt Hammarbyhöjden och Bagarmossen invigdes. Plattformarna på Johannelund station skiljer sig från övriga tunnelbanestationers utförande. Här finns ett varsin plattform på ömse sida om spåren, det vill säga ingen gemensam mittplattform.

SJ redovisade 1950 ett betänkande om avlastande förortsbanor till järnvägen. Där omnämndes att tunnelbanan var möjlig att förgrenas vid Hässelby, med en gren mot Skälby och vidare mot Järfälla.

Hässelbybanan

Vällingby plattform, norrut 1954
Foto, okänd: Spårvägsmuseet
(2017-A8218)

Hässelbybanan

Plattformarna vid Johannelund 1957
Foto, okänd: tunnelbana. wordpress.com

Hässelbybanan

Vällingby provisorisk station 1957
Foto, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-A13818)

Hässelbybanan

Hässelby gård 1960
Foto, okänd: Spårvägsmuseet*
(2031-D2849)


Hässelbybanan
Ankomst av invigningståget till Hässelby strand
Källa: hesselby.com


Veta mer…
Länk till intressant information om tunnelbanan till Hässelby.
Tunnelbanan till Hässelby