Brommabanorna

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnEnskede och ÖrbyFarstaHagsätraBagarmossenLövstaÄngbyHässelbySammanbindningsbanan

Brommabanorna
Karta Västerort (Brommabanorna och Ängbybanan) 1951
Källa: Spårvägsmuseet

Trafikering på linje 12 jämte linje 13 – Brommabanorna, startade 1919 från Tegelbacken via Fridhemsplan och Alvik, där banorna delade på sig. Ända fram till 1929 trafikerades linjerna under det gemensamma namnet Brommabanorna.

Ursprungligen trafikerades Brommabanorna på den gamla pontonbron (Tranebergsbro) från 1914, som fanns över Tranebergssund, mellan Kungsholmen och Brommalandet.

När nya Tranebergsbron invigdes den 31 augusti 1934, flyttades spårvägstrafiken över på den nya bron som var förberedd för spårtrafik, på en ett separat brospann jämte vägtrafikens brospann. Från det östra landfästet vid Fredhällsparken, gick banan – i stort sett, parallellt med Drottningholmsvägen upp till Fridhemsplan, där spåren fortsatte i gatumiljö mot Tegelbacken. Vid Fredhällsplan anslöt spårvägslinje 2 från Fredhäll via Viktor Rydbergs Gata (mot Karlaplan). Detta varade i stor sett fram till början av 40-talet, då förberedande arbeten påbörjades för den kommande Ängbybanan, som invigdes 1944. Fram till invigningen skedde linjeomläggningar och provisorier, i stort sett längs hela denna linjesträckning. Från brons västra landfäste, byggdes spåren på egen banvall via hållplatsen Traneberg, till station Alvik. För vidare läsning, se avsnittet om Ängbybanan.

Brommabanorna
Tranebergsbroarna 1934
Foto: Digitala Stadsmuseet (gråark_10039921)
Brommabanorna
Spårvagnshållplatsen Traneberg
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (22-116)
Brommabanorna
Fredhällsplan österut, 1930
Foto: Digitala Stadsmuseet (gråark_10010065)

 


Ulvsundabanan (linje 13) var knappt 2 km kort spårväg från Alvik till Ulvsundaplan, längs Ulvsundavägen fram till ändstationen Ulvsunda intill Lillsjön, där en vändslinga och en liten vagnhall fanns. Linjen öppnades 1914, då som linje 2 som utgick från Tegelbacken och passerade Fridhemsplan på sin väg ut mot Ulvsunda. 1919/1920 ändrades linjenumret till 13. När Tranebergsbron 1950 konverterades för den kommande tunnelbanedriften, så upphörde trafiken helt på Ulvsundabanan. Banan hade en tänkt förlängning mot Sundbyberg som aldrig genomfördes. Efter 1915 byggdes ett enkelt elektrifierat anslutningsspår via Ulvsundabron, mot industrispåren i Ulvsunda (Sundbybergs Norra – Ulvsundasjöns järnväg). Tanken var att kunna bedriva spårvägstrafik till Sundbyberg, detta realiserades aldrig, och spåren revs upp efter redan några år.

Brommabanorna
Alvik norrut 1942.
Linje 12 mot vänster. Linje 13 mot höger.
Foto, Börje Gallén:
Spårvägsmuseet* (2016-2084)
Brommabanorna
Spårvagn i Ulvsunda 1945
Foto: Börje Gallén:
Spårvägsmuseet* (2016-2084)
Brommabanorna
Vagnhallen i Ulvsunda 1944
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (1-144)
Brommabanorna
Ulvsunda, Generalstabskartan (1873/1918)
Källa: Lantmäteriet Historiska Kartor

Brommabanorna
Ulvsundavägen norrut (vid Alvik) 1931
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2030-41)
Brommabanorna
Spåret mot Ulvsunda industriområde, via Ulvsunda strand
Källa: Stockholmskällan (kartan upprättad 1917-1922)

Nockebybanan (linje 12) är en 6 km lång spårväg mellan Alvik och Nockeby, som till stora delar går på en egen banvall. Linjen öppnades 1914 som linje 2. 1919/1920 ändrades linjenumret till 12, och utgick från Tegelbacken via Fridhemsplan mot Nockeby. Ursprungligen var ändhållplatsen Alléparken. Linjen förlängdes under 20-talet successivt ut därifrån, för att 1929 sluta vid Nockeby. Vid Ålstens gård byggdes en vändslinga, för att effektivisera tågföringen och även för möjlighet att vända upp insatståg på linje 12X. Ursprungligen fanns också en vändslinga vid slutstationen Nockeby/Källviken, den togs bort i början på 60-talet, i samband med att banan kortades av till förmån för uppförandet av Sankta Birgittas kyrka. Slingan i Ålstens Gård, togs bort i slutet av 90-talet, och ersattes med ett stickspår. I det ursprungliga tunnelbaneplanerna var Nockebybanan tänkt att konverteras till tunnelbana. Men så blev aldrig fallet.

Brommabanorna
Spårvagn i Alvik på väg mot Nockeby 1937
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2030-207)
Brommabanorna
Spårvagn i Nockeby vändslinga (Källviken) 1937
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2030-218)
Typisk spårvagnståg på Brommabanorna
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (22-494)