Fruängen

TUNNELBANESYSTEM 2MälarhöjdenFruängsbananRopstensbananBotkyrkabananTäbybanan

Fruängen
Karta Svandammen (17) 1936
Källa: Spårvägsmuseet
Fruängen
Karta Midsommarkransen (17) 1942
Källa: Spårvägsmuseet
Fruängsbanan
Karta Personnevägen (17) 1951
Källa: Spårvägsmuseet

Spårvägslinje 17  till Midsommarkransen och Tellusborg, utgick från Slussen och trafiken påbörjades 1922. Tidigare hade linjen utgått från Hornstull. 

Den huvudsakliga linjesträckningen för 17M till Midsommarkransen söder om Liljeholmen var ursprungligen längs Södertäljevägen via Grönbrink – Nyboda – Årstaberg vidare till slutstationen i Midsommarkransen. På denna linje upphörde trafiken 1950.

Linjesträckningen för 17T till Tellusborg var den samma som för 17M fram till Midsommarkransen, sedan fortsatte linjen via Svandammsvägen till Tellusborg och slutstationen vid Svandammen, där en vändslinga fanns. 1938 förlängdes linjen till det nya slutläget vid Telefonplan (vagnarna skyltades Midsommarkransen). Vändslingan vid Svandammen togs bort och en ny byggdes vid Telefonplan.

Till 1938 driftsattes en ny anslutningslinje på egen banvall till Svandammsplan och Telefonplan, via en avgrening vid Kilaberg på Mälarhöjdsbanan (linje 16). En stor del av denna sträcka från Kilaberg till Svandammsplan/Telefonplan gick på egen banvall, dock inte helt planfritt.

Fruängen
Hägerstensåsen (1951)
Källa: Lantmäteriet Historiska Kartor

1945 förlängdes banan från Telefonplan till Korpmossevägen, och ytterligare ett år senare – genom en tunnel under Hägerstensåsen, till Personnevägen (senare namnändrad till Hägerstensåsen) där banan slutade i en vändslinga, syns tydligt på kartbilden intill. Sex år senare – 1952, förlängdes banan till Västertorp. Då inrättades jämte spårvägslinje 17 också spårvägslinje 14 sträckan Fridhemsplan Västertorp.

Fruängen
Telefonplan
Foto, okänd: Stockholms Spårvägar

1956 förlängdes både linje 14 och 17 till Fruängen. Banan mellan Telefonplan till Fruängen samt tunneln under Hägerstensåsen, byggdes fullt ut med kraven att klara av trafikering med planerade tunnelbanan som skulle komma 8 år senare. Under spårvagnstiden fanns det, parallellt med det nya långa mittplattformarna för tunnelbanan, kortare spårvagnsplattformarna på ömse sidor, samt vändslingor. Syns tydligt på bilden nedan från Fruängen. Den 4 april 1964 och ersattes samtliga spårvägslinjer i området av den nya tunnelbanan. Vid tunnelbanedriftens införande, slopades hållplats Korpmossevägen.

Sista dagens för spårvägstrafik till Fruängen var 4 april 1964. Tunnelbanetrafik startade till Fruängen 5 april samma år.


Fruängen
Personnevägen vy söderut med vändslingan
Foto, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-A305)
Fruängen
Korpmossevägen 1954, Telefonplan i fonden
Foto, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-A8138)
Fruängen
Västertorp 1956, spårvagnståg på väg in in i vändslingan
Foto, Johan Källström: Digitala Stadsmuseet
bildnummer SvD 37136
Fruängen
Vinterbild på linje 14 i Fruängen 1964
Foto, Håkan Trapp: Spårvägsmuseet*
(2108-679)

Linje 18 som ses på kartorna var en kortlivad (1923-1949) spårvägslinje  – Gröndalsbanan, mellan Slussen och Ekensberg. Den har i stort sett ingen relevans för tunnelbanans historia.


Veta mer…
Länk till en beskrivning om förlängningen av linje 17.
Linje 17
Källa: Spårvägsmuseet