Hagsätrabanan (Örbybanan)

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnEnskede och ÖrbyFarstaBagarmossenLövstaBrommaÄngbyVällingbySammanbindningsbanan

Hagsätrabanan (Örbybanan)
Karta Söderort (Gubbängsbanan och Sturebybanan) 1951
Källa: Spårvägsmuseet

Sträckan från Slussen till Stureby (linje 19) invigdes den 9 oktober 1951. Det var Stockholms andra tunnelbanelinje. 

Ursprungligen i tunnelbanebeslutet från 1941 benämndes denna gren som Örbybanan – i vardagligt tal Sturebybanan, med sin tänkta ändstation i Örby, som idag motsvarar läget för station Högdalens. Linjen öppnades med en provisorisk station vid Stureby den 9 oktober 1951. Nuvarande station öppnades två år senare, den 1 oktober 1953. Banan blev då 5,8 kilometer lång, räknat från Slussen.

Förlängningen från Stureby till Högdalen invigdes den 22 november 1954. Även vid Högdalen anlades först en provisorisk station. Nuvarande station togs i bruk två år senare. Vid Högdalen byggdes en tunnelvagnsdepå – Högdalshallen. Efter fem år, förlängdes banan successivt. Först till Rågsved den 14 november 1959 och sedan till Hagsätra 1 december 1960. Hela linjesträckningen från Slussen till Hagsätra blev nu 10 km. Vid Högdalen placerades en stor tunnelvagnsdepå och tunnelvagnsverkstad. Från Hagsätra finns ett spårreservat som möjliggör att bygga en fortsatt tunnelbanelinje till Älvsjö, och eventuellt vidare mot Fruängen.

 

Hagsätrabanan (Örbybanan)
Linje 19 mot Örby vid Slussen
Foto, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-A3523)
Hagsätrabanan (Örbybanan)
Högdalen provisorisk station 1955
Foto beskuret, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-A9652)
Hagsätrabanan (Örbybanan)
Högdalsdepån 1958
Foto, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-58-1047)

Hagsätrabanan (Örbybanan)
Rågsved 1960
Foto beskuret, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-60-218)
Hagsätrabanan (Örbybanan)
Svedmyra 1963
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2017-63-1387)

Hagsätrabanan (Örbybanan)
Klickbar karta, linjesträckningen söder om Stureby
Källa: Spårvägsmuseet
Hagsätrabanan (Örbybanan)
Högdalen 1955
Foto beskuret, Tore Burnäs: Stockholmskällan
(Svd fotonummer 31894)